Zitting Fysiotherapie € 30,00

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 45,00

Zitting manuele therapie € 35,00

Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 47,50

Screening € 12,50

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 43,50

Intake en onderzoek na verwijzing € 43,50

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 51,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 45,00

Telefonische zitting € 30,00