Zitting Fysiotherapie € 35,00

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 50,00

Zitting manuele therapie € 40,00

Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 52,50

Screening € 17,50

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 48,50

Intake en onderzoek na verwijzing € 48,50

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 56,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 100%

Telefonische zitting € 30,00